25
نگاهی به آئین قولي باني نوروزی در گنبد سلطانیه

  پس از به پایان رسیدن نمایش تکم، نوبت به نبرد تن به تن غول سفید و سیاه می‌رسد و رفته رفته بر تعداد جمعیت حاضر و تماشاچیان افزوده می‌شود.

به گزارش پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، در منطقه زنجان ، غول سفید، نماد روز و پیروزی روشنی بخش بهار به غول سیاه و تاریکی شب‌های دراز زمستان است.

 نبرد تاریکی و روشنی با صدای جیغ و تشویق‌های جمعیت بالا می‌گیرد و غول سیاه راهی جز ترک میدان و فرار ندارد. روشنی پیروز میدان کشتی می‌شود و غول سیاه در اوج ناامیدی و از میان مردمی که او را برای تنبیه محاصره کرده‌اند، پا به فرار می‌گذارد. صدای تشویق های جمعیت حاضر گوش آسمان نیلگون بهار زنجان را نوازش می‌دهد و مردم تاریکی را تا خروج از روستا دنبال می‌کنند تا برای همیشه او را فراری دهند.

 که امروزه با مدرن شدن زندگی‌های روستایی و از بین رفتن سنت‌ها، این آیین به دست فراموشی سپرده شده است. که در زنجان سعی می شود این آیین ها در مراسمات مختلف مخصوصا در نوروز انجام شوند