جمعه ، 09 اسفند 1398
کمينه   
 
تمام آلبوم ها » گزارش تصویری از فعالیت های گنبد » نخستین برف امسال گنبد فیروزه ای سلطانیه ، بزرگترین گنبد آجری جهان را سپید پوش کرد.آذر 96 جستجو برچسب 
  مشاهده اندازه واقعي تصوير 20 از 23
« قبلي نخستین برف امسال گنبد فیروزه ای سلطانیه ، بزرگترین گنبد آجری جهان را سپید پوش کرد.آذر 96
بعدي »
نخستین برف امسال گنبد فیروزه ای سلطانیه ، بزرگترین گنبد آجری جهان را سپید پوش کرد.آذر 96
« قبلي بازگشت به مبدا بعدي »