جمعه ، 09 اسفند 1398
کمينه   
 
تمام آلبوم ها » گزارش تصویری از فعالیت های گنبد » بازدید مدیرکل میراث فرهنگی زنجان و مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو از گنبد سلطانیه. جستجو برچسب 
  مشاهده اندازه واقعي تصوير 5 از 23
« قبلي بازدید مدیرکل میراث فرهنگی زنجان و مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو از گنبد سلطانیه.
بعدي »
بازدید مدیرکل میراث فرهنگی زنجان و مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو از گنبد سلطانیه.
« قبلي بازگشت به مبدا بعدي »