چهارشنبه ، 07 خرداد 1399
کمينه   
 
تمام آلبوم ها » گزارش تصویری از فعالیت های گنبد » مرمت گچبری های ایوان جنوب غربی طبقه دوم جستجو برچسب 
  مشاهده اندازه واقعي تصوير 19 از 23
« قبلي مرمت گچبری های ایوان جنوب غربی طبقه دوم
بعدي »
مرمت گچبری های ایوان جنوب غربی طبقه دوم
« قبلي بازگشت به مبدا بعدي »