يکشنبه ، 17 فروردين 1399
کمينه   
 
تمام آلبوم ها » گزارش تصویری از فعالیت های گنبد » جلسه بررسی نحوه نورپردازی گنبد جهانی سلطانیه با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، مدیر پایگاه جهانی سلطانیه جستجو برچسب 
  مشاهده اندازه واقعي تصوير 7 از 23
« قبلي جلسه بررسی نحوه نورپردازی گنبد جهانی سلطانیه با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، مدیر پایگاه جهانی سلطانیه
بعدي »
جلسه بررسی نحوه نورپردازی گنبد جهانی سلطانیه با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، مدیر پایگاه جهانی سلطانیه
« قبلي بازگشت به مبدا بعدي »