سه شنبه ، 06 اسفند 1398
کمينه   
 
تمام آلبوم ها » گزارش تصویری از فعالیت های گنبد » عملیات نصب سیستم وای فای و QR کد گنبد سلطانیه در بنا و محوطه پایگاه جهانی سلطانیه جستجو برچسب 
  مشاهده اندازه واقعي تصوير 10 از 23
« قبلي عملیات نصب سیستم وای فای و QR کد گنبد سلطانیه در بنا و محوطه پایگاه جهانی سلطانیه
بعدي »
عملیات نصب سیستم وای فای و QR کد گنبد سلطانیه  در بنا و محوطه پایگاه جهانی سلطانیه
« قبلي بازگشت به مبدا بعدي »