چهارشنبه ، 07 خرداد 1399
 

یک نمونه از قولنامه های مربوط به گذشته که شامل مهر و امضای ریش سفیدان سلطانیه در آن زمان (1358 هجری قمری معادل حدود 1315 هجری شمسی) می باشد.

مرحوم علی اصغر ملکی

مرحوم سیفعلی ملکی پدر مرحوم حاج حسین  ملکی

مرحوم اصغر خانلاری

مرحوم کربلائی بابا قاسمی پدر مرحوم کربلائی علی قاسمی و پدر بزرگ آقای شکرالله قاسمی

مرحوم رجبی