چهارشنبه ، 07 خرداد 1399
تاریخ: 1398/05/24 نظرات: 0 نظر نمایش: 131 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
خواناسازی و حفاظت پایه بناهای کاوشهای باستانشناسی ضلع شمالی

 خواناسازی و حفاظت پایه بناهای کاوشهای باستانشناسی ضلع شمالی سبب آشکار سازی بقایای پی و دیوارهای باقیمانده این فضاها و حفاظت آنها در برابر  عوامل مخرب جوی می­گردد.

مدیر پایگاه‌ میراث جهانی گنبد سلطانیه گفت: در گنبد سلطانیه اتفاقات مهم و خوبی شروع شده و پروژه فعلی نیز مربوط به آن است که خواناسازی و حفاظت  پایه بناهای کاوشهای باستانشناسی ضلع شمالی را در دستور کار دارد و این یک فرآیند تخصصی است و امیدواریم بخشی از این ساختار تاریخی را خواناسازی کنیم.

میر موسی انیران خاطرنشان کرد: در بحث ساماندهی  و حفاظت نیز طرحی از چند ماه پیش آغاز شده و کار اجرایی، خواناسازی و حفاظت شروع به کار شده و امیدواریم بستر این ساختار تاریخی فراهم شود تا حرکتی برای بازسازی و احیای برج و بارو ی شمالی فراهم شود.

 وی افزود گنبد سلطانیه در دوره ایلخانیان از دو دروازه جنوبی و شمالی برخوردار بوده است که طبق گفته کار‌شناسان، دروازه جنوبی مختص رفت و آمد امرا و پادشاهان و دروازه شمالی مربوط به بار عام و مراجعات مردمی بود.

شهر سلطانیه در زمان پایتخت ایلخانیان در حالی در اوج رونق و فعالیت به سر می‌برد که گفته می‌شود، روزانه بیش از ۱۲هزار نفر از دروازه‌های شهر و گنبد تردد می‌کردند. از همین رو کار‌شناسان و متخصصان میراث‌فرهنگی برای کسب اطلاعات بیشتر از چگونگی ارتباط این شهر با مردم به خوانا‌سازی  و حفاظت روی آوردند.

امتیاز بندی