پنجشنبه ، 01 فروردين 1398
تاریخ: 1396/12/18 نظرات: 0 نظر نمایش: 87 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
روز پاکسازی محوطه های میراث جهانی و میراث فرهنگی

 آیین پاکسازی سراسری محوطه های میراث جهانی و میراث فرهنگی کشور در سومین جمعه پایان سال با حضور مردم محلی و ارگان های ذیربط برگزار می شود. 

وعده ما: 18 اسفند ماه - مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه

امتیاز بندی