جمعه ، 09 اسفند 1398
تاریخ: 1396/04/27 نظرات: 0 نظر نمایش: 184 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
مدیر پایگاه جهانی گنبد سلطانیه: فروشگاه و کارگاه دائمی صنایع دستی در سلطانیه راه‎اندازی می‎شود

مدیر پایگاه جهانی گنبد سلطانیه: فروشگاه و کارگاه دائمی صنایع دستی در سلطانیه راه‎اندازی می‎شود

 مدیر پایگاه جهانی گنبد سلطانیه گفت: فروشگاه و کارگاه دائمی صنایع دستی با استفاده از نیروی بومی در سلطانیه راهاندازی میشود.

 به گزارش ایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه به نقل از فارس، میر موسی انیران ضمن اشاره به ساماندهی فضای اطراف گنبد تاریخی سلطانیه، اظهار کرد: طرح ویژه تاسیسات ورودی شمالی به گنبد سلطانیه در سالجاری آماده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شهر سلطانیه فروشگاه دائمی صنایع دستی ندارد، تصریح کرد: سعی بر این است، تا فضایی به عنوان فروشگاه دائمی صنایع دستی در شهر و یا داخل مجموعه گنبد سلطانیه ایجاد شود.

مدیر پایگاه جهانی گنبد سلطانیه با بیان اینکه هدف از ایجاد فروشگاه دائمی، معرفی محصولات صنایع دستی مختلف استان زنجان و عرضه این محصولات بومی است، اضافه کرد: همچنین فضای ویژهای در داخل گنبد تاریخی سلطانیه به منظور تولید ورکشاپی محصولات صنایع دستی پیشبینی خواهد شد.

انیران مهمترین رویکرد در راهاندازی فروشگاه و کارگاه صنایع دستی را در سلطانیه، توانمندسازی شهر عنوان کرد و افزود: در این کارگاهها از جوانان بومی خود شهر سلطانیه استفاده میشود.

وی با اشاره به اینکه برگزاری دورههای آموزشی رایگان در زمینه صنایع دستی برای اهالی شهرستان سلطانیه دایر خواهد شد، ادامه داد: ایجاد شکل زیبایی از شهر هم در دستور کار قرار دارد.

مدیر پایگاه جهانی گنبد سلطانیه با بیان اینکه اجرای طرح ویژه یکی ازبزرگترین گامها در گنبد تاریخی سلطانیه خواهد بود، یادآور شد: با افزایش تعداد گردشگران ورودی به شهر سلطانیه و افزایش مدت اقامت آنها، سرمایهگذاران هم از سرمایهگذاری در سلطانیه استقبال خواهند کرد.

 
تصاویر مرتبط
  • مدیر پایگاه جهانی گنبد سلطانیه: فروشگاه و کارگاه دائمی صنایع دستی در سلطانیه راه‎اندازی می‎شود
امتیاز بندی