جمعه ، 09 اسفند 1398
تاریخ: 1393/11/21 نظرات: 0 نظر نمایش: 257 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
بازدید معاونت محترم میراث فرهنگی کشور از مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه

بازدید معاونت محترم میراث فرهنگی کشور از مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه

  دکتر طالبیان معاونت محترم میراث فرهنگی به اتفاق هیأت همراه در روز سه شنبه مورخ 1393/11/21 از مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه بازدید به عمل آوردند. درادامه از اقدامات انجام گرفته برای ساماندهی محوطه مجموعه وبرنامه های آتی جهت اجرا ، توضیحات لازم توسط کارشناسان به ایشان وهیات همراه داده شد. همچنین دکتر طالبیان از داخل گنبد وکارگاه های حفاظت ومرمت درحال فعالیت  بازدید بعمل آوردند که در مورد کارهای انجام گرفته وبرنامه های آتی حفاظت ومرمت توضیحات لازم ارائه گردید.

 
تصاویر مرتبط
  • بازدید معاونت محترم میراث فرهنگی کشور از مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه
  • بازدید معاونت محترم میراث فرهنگی کشور از مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه
امتیاز بندی