سه شنبه ، 06 اسفند 1398
تاریخ: 1393/05/31 نظرات: 0 نظر نمایش: 197 مرتبه تعداد امتیاز: 1   (Article Rating)
ورودی ارگ سلطانیه به ضلع شمالی (ورودی اصیل) تغییر یافت

 

 در سال 1393

 

 ورودی محوطه ارگ سلطانیه به ضلع شمالی (ورودی اصیل تاریخی) تغییر یافت.

به دنبال اتمام عملیات فاز 1 ساماندهی محوطه ارگ سلطانیه با رویکرد احیاء دروازه اصیل ارگ واقع در ضلع شمالی و مسیرهای مرتبط با ورودی محوطه ارگ سلطانیه در سال 1393 به ضلع شمالی تغییر یافت.

امتیاز بندی