سه شنبه ، 06 اسفند 1398

موضوعات ارسال شده در آذر 1397

احیا برج و باروی دروازه شمالی گنبد سلطانیه
احیا برج و باروی دروازه شمالی گنبد سلطانیه
  مدیر پایگاه تاریخی محوطه تاریخی گنبد سلطانیه از ادامه مرمت ها در برج و باروی ارگ در محوطه تاریخی گنبد سلطانیه خبر داد. به گزارش پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، میر م...(ادامه)
تاریخ: 1397/09/03       توسط: خانم محمدي    نظرات: 0