سه شنبه ، 06 اسفند 1398

موضوعات ارسال شده در آذر 1396

چمن سلطانیه در دستور کار ثبت جهانی قرار می گیرد
چمن سلطانیه در دستور کار ثبت جهانی قرار می گیرد
به گزارش پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه از ایرنا، چمن سلطانیه باوسعت تقریبی 35 کیلو مترمربع در ناحیه مرکزی متمایل به غرب استان زنجان قرار دارد این چمن با ارتفاع عمومی یکهزار ...(ادامه)
تاریخ: 1396/09/23       توسط: خانم محمدي    نظرات: 0