سه شنبه ، 06 اسفند 1398

موضوعات ارسال شده در آبان 1397

اتمام خوانا سازی ضلع جنوبی برج و باروي ارگ سنگي سلطانيه
اتمام خوانا سازی ضلع جنوبی برج و باروي ارگ سنگي سلطانيه
 مدیر پایگاه جهانی گنبد سلطانیه از اتمام خوانا سازی برج و باروی ضلع جنوبی گنبد سلطانیه خبر داد و گفت: درصورت تامین اعتبار و بودجه  مرمت ضلع جنوبی در دستور کار قرار م...(ادامه)
تاریخ: 1397/08/18       توسط: خانم محمدي    نظرات: 0