سه شنبه ، 06 اسفند 1398

موضوعات ارسال شده در مرداد 1398

خواناسازی و حفاظت پایه بناهای کاوشهای باستانشناسی ضلع شمالی
 خواناسازی و حفاظت پایه بناهای کاوشهای باستانشناسی ضلع شمالی سبب آشکار سازی بقایای پی و دیوارهای باقیمانده این فضاها و حفاظت آنها در برابر  عوامل مخرب جوی می­گردد. ...(ادامه)
تاریخ: 1398/05/24       توسط: خانم محمدي    نظرات: 0