سه شنبه ، 06 اسفند 1398

موضوعات ارسال شده در مرداد 1397

تزئینات ایوان جنوب شرقی مرمت می‌شود
تزئینات ایوان جنوب شرقی مرمت می‌شود
 مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه گفت: عملیات مرمت تزئینات ایوان جنوب شرقی طبقه دوم گنبدسلطانیه رو به اتمام است  که عملیات مرمت تا یک ماه آینده به اتمام  خو...(ادامه)
تاریخ: 1397/05/03       توسط: خانم محمدي    نظرات: 0