سه شنبه ، 06 اسفند 1398

موضوعات ارسال شده در مرداد 1396

بازديد مدير و نماينده دفتر منطقه اي يونسكو در تهران از پايگاه جهاني سلطانيه
بازديد مدير و نماينده دفتر منطقه اي يونسكو در تهران از پايگاه جهاني سلطانيه
 استركيش لاروش، مدير و نماينده دفتر منطقه اي يونسكو در تهران از پايگاه میراث جهاني گنبد سلطانيه بازديد كرد. به گزارش پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه ،در اين بازديد لاروش...(ادامه)
تاریخ: 1396/05/02       توسط: خانم محمدي    نظرات: 0