سه شنبه ، 06 اسفند 1398

موضوعات ارسال شده در بهمن 1393

بازدید معاونت محترم میراث فرهنگی کشور از مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه
بازدید معاونت محترم میراث فرهنگی کشور از مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه
  دکتر طالبیان معاونت محترم میراث فرهنگی به اتفاق هیأت همراه در روز سه شنبه مورخ 1393/11/21 از مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه بازدید به عمل آوردند. درادامه از اقدام...(ادامه)
تاریخ: 1393/11/21       توسط: مدیر سایت    نظرات: 0