سه شنبه ، 06 اسفند 1398

موضوعات ارسال شده در 1398

راه اندازی موزه سنگ  ایلخانی در گنبد سلطانیه
راه اندازی موزه سنگ ایلخانی در گنبد سلطانیه
 مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه، ایجاد موزه سنگ در ایوانهای داخلی گنبد سلطانیه  را ضروری دانست.     بهگزارش پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه...(ادامه)
تاریخ: 1397/11/20       توسط: خانم محمدي    نظرات: 0