جمعه ، 06 مرداد 1396
 

 

عملیات حفاظت و مرمت در بنای تاریخی حمام سالار شامل موارد ذیل می‌باشد :

1. برچیدن آجر فرش فعلی که به مرور زمان و در اثر عوامل مختلف از جمله سرما دچار آسیب شده به طوری که سطح آجرها از بین رفته بود.

2. عایق بندی پشت بام.

3.اجرای مجدد آجر فرش بر روی پشت بام با آجرهای مناسب سنتی.

4. انجام بند کشی در تمام قسمتهایی که بند بین آجرها خالی شده و از بین رفته.

5. حفاظت و مرمت نورگیرهای پشت بام.

6. حفاظت و مرمت سرویس های بهداشتی حمام سالار.

7. تعویض آجرهای فرسوده و از بین رفته پوشش گنبدی حمام سالار.