جمعه ، 06 مرداد 1396
 

 

 

عملیات حفاظت و مرمت در بنای تاریخی چلبی اغلو شامل تعویض سنگهای سبز که به مرور زمان دچار فرسایش شده بود و

جایگذاری سنگ جدیدبا ملات سنتی در قسمتهایی که از ازاره که خالی از سنگ ازاره می‌باشد .

این سنگها از معبد داش کسن منتقل شده و توسط استاد کاران سنتی تراش داده شده است.