جمعه ، 06 مرداد 1396
کارگاه موقت مرمت تزئینات

 

کارگاه حفاظت و مرمت ایوان جنوب غربی :

در این قسمت عملیات حفاظت و مرمت شامل موارد ذیل می‌باشد :

1. پاک سازی روی تزئینات گچبری ها و لایه های گچ و توپی‌های آجر از مواد آلاینده شامل گرد و غبار و .........

2. پاک سازی مرمت های غلط که در بعضی از قسمتها بصورت نادرست در سالهای دور انجام شده است.

3. موزون سازی قشمتهای از بین رفته با مصالح برگشت پذیر و مناسب.

4. انجام عملیات تثبیت نهایی با مواد برگشت پذیر .