چهارشنبه ، 07 خرداد 1399
حمام سالار

 

حمام سالار :

 

حمام سالار بنایی است متعلق به دوره قاجار که در سال 1293 خورشیدی در داخل ارگ سلطنتی، سمت شمال گنبد واقع شده است. این بنا که شبیه دیگر حمام های ایرانی است ، در زیر زمین ساخته شده و شامل گرم خانه ، خزینه ، تون و سربینه می باشد .

 

بانی حمام سالار شخصی است بنام سیف علی خان کلانتری معروف به سالار خان بوده است.