يکشنبه ، 29 مرداد 1396
تماس با ماساعت بازدید در شش ماهه دوم سال از ساعت 8 صبح لغایت 18:30 می‌باشد 

         تلفن تماس: 35823277-35823105-024

نمابر: 35822233-024

      رایانامه: info@soltanieh.ir 

آدرس: استان زنجان شهرستان سلطانیه پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه