چهارشنبه ، 07 خرداد 1399
آثار تاریخی

موقعیت جغرافیایی شهرسلطانیه:

شهرستان سلطانیه با وسعتی حدود 156 هكتار در ناحیه مركزی متمایل به غرب استان زنجان، 48 درجه و 48 دقیقه طول شرقی جغرافیایی و 36 درجه و 36 دقیقه عرض شمالی جغرافیایی با ارتفاع 1880 متر از سطح دریا در 40 كیلومتری جنوب خاوری استان زنجان قرار گرفته است.

سلطانیه امروزی به عنوان مركز شهرستان سلطانیه به شمار میرود و كوههای یان بلاغ و آغ داغ در شمال و جنوب آن واقع اند.

قولنامه قدیمی یکی از املاک سلطانیه

 

آثار باستانی متعددی در شهرستان سلطانیه قرار دارد :

مقبره و خانقاه چلبی اغلو

مقبره ملا حسن کاشی

تپه نور

معبد داش کسن

حمام سالار