چهارشنبه ، 07 خرداد 1399
تربتخانه

تربت خانه:

 

تربت­خانه یکی از بناهای باقی مانده از مجموعه گنبد سلطانیه می­باشد که در قسمت جنوبی گنبد به سمت  قبله ساخته شده است. ارتفاع تربت­خانه 18 متر می­باشد که محرابی در بخش جنوبی آن واقع شده است. تربت­خانه ، دارای کتیبه­ هایی ازسوره بقره  و سوره الملک  و سوره القیامه است که با خط کوفی و ثلث  نوشته شده است. با توجه به مطالعات و بررسی های انجام گرفته به نظر می رسد این فضا کاربری نماز خانه داشته است

کمينه   
تربت خانه
جستجو برچسب